Prawo do odstąpienia od umowy Data aktualizacji 2015-12-04 12:52:00

I. Opis procedury reklamacyjnej:


1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem:
sklep@seol-cosmetics.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy:

SEOL COSMETICS Seweryn Wąsek
ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok 23
(Budynek: Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego)
42-202 Częstochowa


Formularz reklamacyjny wysyłamy na życzenie klienta. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
2.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

II. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:


W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług od daty zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Oprócz równowartości ceny towaru Sprzedawca gwarantuje Konsumentowi zwrot kosztów za przesyłkę (doręczenia mu zamówionego towaru) - do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy, a najtańszym sposobem transportu.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres sklep@seol-cosmetics.pl

Przesyłkę należy nadać na adres:
SEOL COSMETICS Seweryn Wąsek
ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok 23
(Budynek: Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego)
42-202 Częstochowa

Kupujący może skorzystać ze wzoru oświadczenia podanego poniżej:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….…

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login ……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data……………………………………………………………………….
Cena zakupu (kwota do zwrotu)…..…………………………………….
Nr rachunku i dane kupującego…………………………………………

…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

III. Brak odstąpienia od umowy:


Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu SEOL COSMETICS nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do przedmiotów np. kosmetyków, które zostały dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, a następnie opakowanie to zostało otwarte przez Kupującego. Przedmiotów takich nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Ponadto powinny być prawidłowo przechowywane zgodnie z zaleceniami naniesionymi na opakowania kosmetyków (zazwyczaj w temperaturze pokojowej, bez nadmiernego narażenia na światło słoneczne).

W przypadku niedochowania powyższych obowiązków sprzedawca ma prawo odmówić zwrotu produktu kosmetycznego zgodnie z art. 38. pkt. 5, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.